Frågor och svar om lån

frågor

frågaVad är amortering?

Att amortera är att betala av på själva skuldbeloppet så att det minskar.

Det är vanligt att låntagare gör regelbundna inbetalningar till långivaren som omfattar både amortering och ränta.

Exempel: Du har en skuld på 10 000 kronor och du ska enligt betalningsplanen göra fyra inbetalningar till långivaren. Det är rak amortering och bunden ränta som gäller för den här skulden, vilket innebär att amorteringen är lika stor vid varje inbetalningstillfälle samtidigt som den ränta du betalar kommer att minska efter hand, eftersom skuldbeloppet minskar för varje amortering.

Inbetalning 1 består av 3 000 kronor: 2 500 kronor i amortering + 500 kronor i ränta. Återstående skuld är 7 500 kronor.

Inbetalning 2 består av 2 875 kronor: 2 500 kronor i amortering + 375 kronor i ränta. Återstående skuld är 5 000 kronor.

Inbetalning 3 består av 2 750 kronor: 2 500 kronor i amortering + 250 kronor i ränta. Återstående skuld är 2 500 kronor.

Inbetalning 4 består av 2 625 kronor: 2 500 kronor i amortering + 125 kronor i ränta. Återstående skuld är 0 kronor.

fråga

Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån är ett lån där varje inbetalning till långivaren är lika stor och består av både amortering och ränta. I ovanstående exempel betalades ett lån av med rak amortering, vilket innebar att de fyra inbetalningarna var av olika storlek. Om lånet istället hade varit ett annuitetslån hade varje inbetalning varit lika stor.

Exempel: Du lånar 10 000 kronor som ska betalas tillbaka inom ett år, inklusive 1 250 kronor i ränta. Med fyra betalningstillfällen innebär det att du betalar 2812,50 kr per gång.

Vid första inbetalningen kommer en stor del av dessa 2812,50 kr gå till att betala räntan och bara en liten del att vara amortering, eftersom du har en stor skuld. Vid nästa inbetalning är skulden mindre eftersom du redan har gjort en amortering. Den ränta som ska betalas är därför mindre än förra gången, och mer pengar kan gå till att amortera jämfört med förra gången. Vid tredje betalningstillfället är räntebiten ännu mindre och amorteringsbiten ännu större. Vid fjärde betalningstillfället är räntebiten mycket liten och resten av de 2812,50 kr som betalas in går till att amortera ned skulden till 0 kronor.

Att välja ett annuitetslån istället för ett lån med rak amortering är bekvämt eftersom man betalar samma belopp vid varje inbetalning. Samtidigt innebär det dock högre räntekostnader totalt eftersom man amorterar ned långsammare i början. Skillnaden blir mest kännbar när det rör sig om lån med långa löptider.

fråga

Vad är skillnaden mellan ett äkta annuitetslån och ett falsk annuitetslån?

För ett äkta annuitetslån justeras inbetalningsbeloppet om räntan ändras.

För ett falskt annuitetslån fortsätter däremot inbetalningsbeloppet att vara det samma även om räntan ändras, vilket innebär att det inte finns någon garanti för att lånet är slutbetalt när den sista inbetalningen enligt schemat görs. Har räntan varit högre än planerat kan det finns en bit skuld kvar att betala av. Om det däremot är så att räntan för ett falskt annuitetslån sänks under lånetiden kan skulden bli slutbetald snabbare än beräknat.

För kortfristiga annuitetslån är det vanligt med bunden ränta för hela lånetiden, men om det till exempel rör sig om ett bostadslån som löper på 25 år är det ovanligt att binda räntan för hela perioden, så då blir det viktigt att veta om det rör sig om ett äkta annuitetslån eller ett falskt annuitetslån.

fråga

Vad är ett pantbrev?

Om man lånar på pantbanken och lämnar ett guldarmband som pant för lånet får guldarmbandet ligga hos långivaren tills låntagaren har betalat tillbaka. Men hur gör man om man till exempel vill använda sin villa som säkerhet för bostadslånet? Det fungerar ju inte riktigt att lämna över hemmet i långivarens besittning i 25 år tills lånet är slutbetalt. För att lösa detta problem använder man sig i Sverige av ett pantbrev när en fastighet ställs som säkerhet för ett lån. Pantbrevet fungerar som bevis på att låntagaren har säkerhet i fastigheten och därmed bättre rätt än övriga borgenärer.

Förr i tiden var pantbreven fysiska dokument som överlämnades till långivaren. Numera registreras pantbreven elektroniskt (datapantbrev). Registret administreras av myndigheten Lantmäteriet.

Ett pantbrev är utfärdat på ett visst belopp. Flera pantbrev kan vara utställda på samma fastighet, till exempel ett pantbrev på 1 miljon kronor och ett annat pantbrev på 300 000 kronor för en fastighet som är värd totalt 2 miljoner kronor. För att långivare ska kunna veta vilka pantbrev som är utställda för en fastighet utfärdas gravationsbevis. Det äldsta pantbrevet har företräde framför yngre pantbrev.