Hemgjord el på väg att revolutionera elmarknaden.

Som det ser ut idag är Sveriges energisystem uppbyggt som ett stort nät. Det skulle kunna liknas vid en järnväg som transporterar elen från tillverkningskällan till konsumenten. Konstruktionen är uppbyggt som så för att det alltid har sett ut så i Sverige att elen kommer från några få större tillverkare som vattenkraft och kärnkraft.

Allt fler blir prosumenter

Utvecklingen går idag framåt med en hiskelig fart. Konsumenter kan utrusta sina hushåll med ny modern teknik som ka producera el från både sol och vind. Det är inte längre så att man bara behöver luta sig tillbaka på sitt eluttag och förlita sig på att någon annan levererar elen. Nu blir allt fler både konsumenter och producenter av el, de kallas då för prosumenter.

En orsak till den snabba utvecklingen är att klimatfrågan ständigt är i fokus. Det har också blivit betydligt billigare att producera sol- och vindkraft. Systemen blir allt mer digitaliserade vilket gör det enklare för fler att förstå sig på det.

Nya direktiv från EU

Senare under 2018 kommer EU komma med ett nytt elmarknadsdirektiv. Detta ska bland annat gynna små elproducenter. Små producenter får nu möjligheten att slå sig ihop. Deras gemensamma produktion får då större kraft på elmarknaden. Det kan vara en bostadsrättsförening eller kanske en grupp med grannar som slår sig samman och börjar producera el tillsammans. Många lockas utav att bli självförsörjande när det kommer till el och även att påverkan på klimatet blir mindre.

Små konsumenter kommer alltså som det ser ut nu att i framtiden utmana de nuvarande eljättarna på marknaden.