Hypotekslån

hypotekslån

Om du vill låna pengar för att köpa en ny bostad så kommer du höra mycket om hypotekslån. Men vad är egentligen ett hypotekslån och vad skiljer dessa från andra lån. Svaret på denna fråga är mycket enkelt. Ett hypotekslån är ett lån där du erbjuder någon form av säkerhet till banken. Det vanligaste exemplet på detta är just bolån där långivaren har säkerhet i fastigheten tills dess att du har betalat av lånet. Om du inte betalar av på lånet så kan banken välja att sälja av fastigheten för att täcka skulden. Detta minskar risken för att banken inte skall få tillbaka de pengar som de har lånat dig och de kan därför erbjuda lånet till en lägre ränta än vad som annars skulle vara möjligt.

Fastigheter anses normalt vara den bästa säkerhet som du kan ställa för ett lån. Detta innebär dock inte att det är 100% säkert för banken att låna ut pengar. Det finns fortfarande risker som måste beaktas. Bland dessa finns t.ex. att huset förstörs av en katastrof som inte täcks av en försäkring eller att fastighetspriserna går ner på marknaden så att de inte kan sälja fastigheten för ett tillräckligt högt pris för att få igen sina pengar. Dessa risker är dock små och bankerna är mer än villiga att acceptera denna risk så länge de kan tjäna lite pengar på de pengar de lånar ut till dig.

Fastigheter är som sagt den bästa säkerhet man kan ställa för ett hypotekslån men det är långt ifrån den enda säkerhet som kan ställas. Ett annat vanligt exempel på hypotekslån är billån där bilen står som säkerhet för lånet. Din säkerhet kan vara nästan vad som helst med ett bestående marknadsvärde. Andra exempel på potentiella säkerheter inkluderar t.ex. fartyg, flygplan, aktier, guld, obligationer mm. Det är upp till banken att bestämma vad de vill acceptera som säkerhet för att låna dig pengar. De har ingen skyldighet att acceptera ett visst objekt och väljer själva vilka kunder de vill låna ut pengar till. Att du framstår som en bra låntagare kan spela minst lika stor roll som om din säkerhet verkar adekvat.

Här nedanför kommer vi att fokusera på den mest vanliga typen av hypotekslån. Bostadslån. Om du vill veta mer om andra typer av hypotekslån så rekommenderar jag att du besöker hypotekslån.nu.

Pantbrev

pantbrevPantbrev är ett dokument som talar om att innehavaren av pantbrevet har rätt till en viss säkerhet i fastigheten. Alla pantbrev finns dokumenterade i fastighetsregistret så att alla kan se om en fastighet är satt som säkerhet eller inte. Alla pantbrev som är utfärdade behöver inte indikera att det finns en fordran. Det kan t.ex. röra sig om pantbrev som utfärdades för skulder som redan är avbetalda. Om det finns pantbrev i en fastighet, vilket det vanligen gör, måste man som köpare ta reda på vad som gäller för alla skuldbrev. Detta är något som mäklaren normalt kan hjälpa dig med.

Det är inte möjligt att göra ett god tros förvärv av fastigheter som är satta som säkerhet och har ett pantbrev utfärdad. Det är din skyldighet som köpare att undersöka huruvida det finns pantbrev och om du inte gör det får du skylla dig själv. Den som har pantbrevet kan fortfarande tvinga fram en tvångsförsäljning av fastigheten för att täcka sin fordran även om du köpt fastigheten från den som tog lånet.

Detta är av denna anledning mycket viktigt att samarbeta med en mäklare vid fastighetsaffärer så att lån och ägandeskap hanteras på ett korrekt sätt.

Tvångsförsäljning

En banken eller annan kreditgivare som har säkerhet i en fastighet kan tvångsförsälja denna för att få tillbaka sina pengar. Om fastigheten inte täcker hela lånet får kreditgivaren sälja den för att täcka så mycket som möjligt av skulden. Om fastigheten säljer för en summa som är större än lånet så får långivaren inte behålla överskotten utan detta skall gå till husägaren.

En kreditgivare får inte tvångsförsälja säkerheten när som helst utan detta är endast tillåtet om låntagaren inte fullföljer sina förpliktelser. Detta innebär i normalfallet att kreditgivaren får tvångsförsälja fastigheten om låntagaren inte har betalt sina räntor och amorteringar. Olika kreditgivare hanterar denna typ av situationer på olika sätt. Vissa är mer stödjande än andra. Huruvida en bank väljer att tvångsförsälja en fastighet eller inte beror till stor del på hur de tror låntagarens framtida möjligheter att betala av lånet i tid ser ut. Det är viktigt att komma ihåg att svenska långivare inte har något incitament att tvinga fram tvångsförsäljningar där det inte är nödvändigt eftersom de inte får behålla ett eventuellt överskott. De tjänar mer pengar på att behålla dig som kund om det verkar möjligt.

En förutsättning för att en kreditgivare skall kunna tvångsförsälja en fastighet är att pantbrevet och lånet är korrekt utställt.