Kreditupplysning

kreditupplysning

När ett företag i Sverige överväger att ge någon kredit är det vanligt att de vänder sig till ett kreditupplysningsföretag och betalar för att få information om personen som vill ha kredit. Detta för att kunna bedöma om personen har tillräckligt hög kreditvärdighet för den begärda krediten. Detta sker inte bara i samband med lån utan även för till exempel avbetalningsköp och hyreskontrakt. Även arbetsgivare kan vara intresserade av att veta om den person de överväger att anställa eller befordra har en välordnad ekonomi.

Svenska kreditupplysningsföretag hämtar normalt huvuddelen av sin information från svenska myndigheter, bland annat Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Om du vill veta vilken information ett kreditupplysningsföretag har om dig kan du kontakta företaget skriftligen och begära ut uppgifterna. Din ansökan måste vara underskriven. Du har rätt att få ett kostnadsfritt registerutdrag per år. Om du vill ha registerutdrag oftare än så kan företaget ta ut en avgift.

Exempel på information som kan förekomma i kreditupplysningen för en privatperson

Identitetsuppgifter

Kreditupplysningen måste givetvis innehålla information om vem du är. Namn, personnummer och folkbokföringsadress är vanligt förekommande. Civilstånd, det vill säga om du är ogift, gift, skild eller änka/änkling brukar också ingå.

Inkomster och tillgångar

Den som ska bedöma din kreditvärdighet vill vanligen ha information både om dina inkomster och om dina tillgångar. Det finns förstås inte någon möjlighet för kreditupplysningsföretaget att veta om att du har tio guldtackor gömda under sängen eller äger en båt i Panama, utan avsnittet om tillgångar i en svensk kreditupplysning brukar inrikta sig på fastigheter du står som registrerad ägare till i Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.

Betalningsanmärkningar med mera

checkFör det här avsnittet brukar kreditupplysningsföretag inhämta information från Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten lämnar inte bara ut information om hur många betalningsanmärkningar du har hos dem, utan kreditupplysningsföretaget får även tillgång till mer detaljerad information – inklusive information om obetalda skatter och avgifter, utmätningsförsök och utslag i mål om betalningsföreläggande.

För att skydda privatpersonen finns det regler för vilka betalningsförsummelser som får ingå i kreditupplysningen. Det räcker i normalfallet inte med att någon har skickat ett krav till Kronofogden, utan det måste röra sig om en betalningsförsummelse som har fastställts av Kronofogden eller annan myndighet, eller vara en betalningsförsummelse som har lett till beslut om skuldsanering, inställda betalningar, ansökan om ackord eller ansökan om konkurs.

Uppgifter om kreditmissbruk får endast lagras och lämnas ut om det rör sig om allvarligt missbruk av kredit och krediten lämnades av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn och missbruket ledde till att kreditgivaren sa upp kreditavtalet med kredittagaren.

Det finns också regler för hur länge uppgifter får ligga kvar innan kreditupplysningsföretaget måste rensa bort dem. Uppgifter om missbrukande av kontokort får vara kvar i max 2 år från den dag då kreditavtalet sades upp. Betalningsanmärkningar får inte vara äldre än 3 år. Uppgifter om skuldsanering får ligga kvar i max 5 år, såvida inte betalningsplanen för skuldsaneringen löper över mer än 5 år.

Vad gäller betalningsanmärkningar så är det viktigt att tänka på att en skuld kontinuerligt kan ge upphov till nya betalningsanmärkningar i takt med att fordringsägaren försöker driva in skulden. Att det har gått mer än 3 år från första betalningsanmärkningen innebär alltså inte att din kreditupplysning blir ren och fin igen, eftersom det kommer att finnas yngre betalningsanmärkningar som ligger kvar.

Om du bara har en enda betalningsanmärkning och skulden är betald kan Kronofogden, om vissa villkor är uppfyllda, hålla den hemlig för kreditupplysningsföretagen. Detta är en förhållandevis ny lagregel som tillkom för att lagstiftaren inte vill att en enda betalningsanmärkning ska ställa till problem för en i övrigt skötsam person som behöver få tillgång till kredit.

Omfrågeuppgifter

När någon begär kreditupplysning på dig registreras detta och kommer därefter att ingå i din kreditupplysning (tills det så småningom rensas ut på grund av ålder). Detta kallas för omfrågeuppgift. Att många olika företag har gjort en kreditupplysning på dig kan göra att vissa kreditgivare ser dig som mindre kreditvärdig.

Omfrågeuppgifter ska rensas ut av kreditupplysningsföretaget senast 1 år från den dag då begäran om kreditupplysning gjordes.

Omdöme

Vissa kreditupplysningsföretag lämnar ett kortfattat omdöme om dig baserat på den samlade information som finns i kreditupplysningen. Tanken är att hjälpa kreditgivare att uppskatta en persons totala kreditvärdighet.

Kreditupplysningsföretag i Sverige

I Sverige krävs tillstånd från Datainspektionen för att få bedriva kreditupplysningsverksamhet. Här nedanför hittar du exempel på företag som i skrivande stund innehar ett sådant tillstånd. Mer information går att hitta på Datainspektionens sajt (datainspektionen.se).

Rikstäckande kreditupplysningsföretag

Bisnode Dun & Bradstreet

Sverige AB

Decidas Info AB UC AB

 

Bisnode Kredit AB Sergel Kredittjänster AB
CreditSafe i Sverige AB Syna AB

Klicka här för att se alla SMS-lån som inte använder UC.

Ej rikstäckande kreditupplysningsföretag

Atradius filial Sverige DoubleCheck AB Property Rating Institute AB
Biluthyrarna Sverige Euler Hermes Sverige filial Trejo information AB
Belacon AB Neufeld, Robert med firma Neufeld’s Creditinformation Yellow-Belly Decision Systems AB
Collector Finans & Law AB PayEx Finance AB