Topplån

topplan

Ett topplån är en typ av bolån som finns tillgängligt för låntagare som inte får låna tillräckligt mycket pengar som bottenlån för att kunna köpa sitt hus. När man köper en fastighet måste man i normalfallet betala 15% i handpenning. Man får låna de kvarvarande 85%. Dock finns det en lång rad olika situationer där en bank inte vill låna ut 85% av bostadens värde som ett vanligt bottenlån (bolån). I dessa situationer kan man låna mellanskillnaden mellan den summa som banken vill låna dig som bottenlån och de 85%:en som topplån. Om banken t.ex. bara vill låta dig låna 75% som bottenlån så kan du låna de 10%:en som skiljer som topplån. Topplån anses som mer riskfyllda för banken och bär normalt en högre ränta än bottenlån.

Varför får man inte alltid låna 85%

Det finns många olika anledningar till att banken kan välja att bara låta dig låna 75% eller mindre av fastighetens värde som bottenlån. Några av dessa anledningar är t.ex.

  • Flera banker har valt att ställa striktare regler för bolån än lagen kräver och låter därför inte någon låna mer än 75%.
  • De anser inte att dina förutsättningar att kunna betala av lånet är tillräckligt bra för att du skall få låna hela beloppet. Detta finns många potentiella anledningar till detta. Du kan t.ex. ha en för låg inkomst i förhållande till hur mycket pengar du vill låna, du kan ha misskött tidigare krediter hos banken eller du kan ha betalningsanmärkningar.
  • Den fastighet du vill köpa anses inte utgöra tillräckligt bra säkerhet för att du skall få låna det belopp du vill låna. Du kanske betalar ett högt pris för din fastighet eller fastigheten kanske inte är i särskilt gott skick utan kräver renoveringar för att utgöra en fullgod säkerhet. Om detta är fallet så kan det vara möjligt att omvandla ditt topplån till en del av ditt bottenlån efter att du har genomfört tillbörliga renoveringar.

En del av ditt bolån

huslånDet är mycket vanligt att bottenlån och topplån ges som ett paket. Detta paket kan också innehålla ett lån som är menat att täcka handpenningen. Lånet för handpenningen är alltid ett blancolån, dvs. ett lån utan säkerhet. Denna del av bolånet är mycket dyrare än de andra delar av ditt bolån och det kan vara en bra ide att betala av denna del av ditt bolån så snabbt som möjligt. Bottenlånet är ett hypotekslån med säkerhet i fastigheten. Räntorna på denna typ av lån är normalt relativt låga och det lönar sig sällan att göra extra amorteringar på dessa lån. Det är oftast bättra att istället betala av på andra lån eller investera pengarna. Topplånet är ett mellanting mellan ett blancolån och ett hypotekslån. Räntan som du betalar är högre än den för bottenlånet men lägre än den som du får betala för blancolånet som du använder för att betala handpenningen. Du kan läsa mer om exakt hur detta fungerar här.

Hur mycket kostar ett topplån

Hur mycket ett topplån kostar varierar från vecka till vecka och från långivare till långivare. Det är inte möjligt att säga att ett lån kostar en viss summa. Banken kommer avgöra vilken ränta de vill erbjuda dig i varje enskilt fall. Vilken ränta de ger dig beror på hur bra säkerhet de tycker fastigheten utgör, hur troligt de tror de är att du kommer att klara av att betala av på lånet samt hur det allmänna ekonomiska läget i samhället ser ut. Ju fler osäkerheter som banken ser desto högre ränta kommer de be om. Detta för att rättfärdiga den risk de anser att de utsätter sig själva för när de väljer att låna dig pengar. Kostnaden för ett topplån är vanligen något dyrare än kostnaden för bottenlånet.