Vilka yrken är gångbara i framtiden?

Oavsett om du idag är ung och funderar på att läsa vidare på högskola eller universitet, eller är mitt i livet och funderar på att byta karriär, har du säkert funderat på vilka yrken som kan tänkas vara attraktiva i samhället i framtiden. Det är inte så lätt att sia om framtiden, men det går att göra några generella antaganden.

I Sverige finns faktiskt en stiftelse som har som en av sina huvuduppgifter att göra antaganden om framtiden. Det handlar om Stiftelsen för Strategisk forskning. Då och då tittar stiftelsen på förutsättningarna för olika yrken på längre sikt och presenterar resultaten för bland annat beslutsfattare på olika offentliga nivåer. Den senaste rapporten är dyster läsning för dem som har yrken som kan automatiseras. Den är betydligt roligare för dem som redan är verksamma inom, eller vill utbilda sig till, yrken som kräver omtanke, empati, social förmåga eller förhandlingsförmåga.

Robotarna tar över

Maskiner och robotar har redan idag gjort att hundratusentals mer traditionella arbetstillfällen har försvunnit. Till exempel är gruv-, jordbruks- och skogsindustrin, som alltid har varit mycket personalintensiva verksamheter, idag raka motsatsen. Det är en utveckling som kommer att fortsätta. Inom en period av 20 år räknar Stiftelsen för Strategisk forskning med att omkring 50% av de arbetstillfällen som finns idag kommer att kunna utföras av robotar eller maskiner. Det handlar om allt från typiska tunga arbeten till administrativa arbetsuppgifter.

Enligt stiftelsens framtidsspaning kommer flera yrken att försvinna helt och hållet. Några exempel på det är fotomodeller, bibliotekarier och redovisningsassistenter. Andra yrkesgrupper som kommer att drabbas hårt av robotarnas framfart är försäljare, maskinoperatörer och kassapersonal i butik. Antalet arbetstillfällen inom bank och kontor riskerar också att minska dramatiskt under de kommande två decennierna. För sistnämnda två yrken är det bara att titta på de senaste par årens utveckling. Vem går numera till ett fysiskt bankkontor för att ansöka om banklån?

Vård, skola, omsorg och andlighet

Det är möjligt att stiftelsen i sin rapport spetsar till det lite. Man nämner nämligen speciallärare, präst och skogsmästare som de yrken som är de mest ”framtidssäkra”. Den gemensamma nämnaren för de yrken som stiftelsen menar kommer att vara sist att robotiseras/digitaliseras är att de handlar om vård, skola, omsorg och andlighet. Detta är områden som maskiner inte enkelt kan orientera sig i. En präst kan helt enkelt inte vara något annat än en människa.

Det finns givetvis också ett antal andra yrken som kan stå emot robotarnas framfart på ett bra sätt. Till exempel är juristyrket framtidssäkert. Strateger inom ekonomi och teknik kommer också att kunna finna ett jobb även om 50% av arbetstillfällena tas över av robotar.